Pe-Jo Porten

Pe-Jo Porten er en helmekanisk port for kraftforautomater i løsdriftsfjøs. Prinsippet er veldig enkelt og driftssikkert. Den drives av kuas muskelkraft og har ingen form for tilført kraft. Kua går inn i automaten og drar med seg en bøyle for å nå tak i kraftforet. Bøylen er forbundet med grindene bak som lukker seg bak kua. Når bøylen har slått over gjør tyngdekraften at porten holder seg stengt, slik at kua uanstrengt får spise kraftforet sitt. Når den vil ut rygger den og dytter opp grindene med baken. Frontbøylen slår bakover og porten holder seg åpen til neste dyr går inn. Porten leveres selvfølgelig galvanisert. Porten kan tilpasses alle fabrikater.

Porten er en egen oppfinnelse og er solgt over hele landet. Vi har masse referanser rundt omkring. Det er i skrivende stund solgt over 530 porter. Porten er lavbygd, men bygger noe bakover fra sidegrindene. Vennligst ta kontakt dersom du ønsker ytterligere opplysninger.

Her ser du porten i bruk. Til venstre er porten åpen og klar for ny ku. Til høyre har kua gått inn og stengt grinda bak seg. Bildet viser en dobbel port. Det er ikke så vanlig, men er noe brukt i Stranko automater.

Her er en serie klar for utsendelse. For å spare frakt flatpakkes portene, men de er delvis sammenskrudde så monteringen er ikke noe problem. Det finnes også spesielle gulvfester for åpent skrapeareal. Dette blir mere og mere vanlig.